Ishrana bilja

Ishrana bilja

Plodnost zemljišta je kombinacija fizičkih, hemijskih i bioloških osobina zemljišta. Hemijske analize zemljišta pokazuju prisustvo mineralnih materija u zemljištu. Količina hranjiva koje biljka može da usvoji zavisi od stanja u zemljištu. Zbijeno zemljište neće pružati biljci mogućnost ishrane bez obzira na količinu hranjiva unešenih đubrivima. Bez stajnjaka naše njive gube prirodnu plodnost. Đubrenje nadoknađuje nedostatak stajnjaka čineći zemljište rastresitim sa većim stepenom iskorišćenja mineralnog đubriva iz ove i predhodnih godina.

 

Odaberite proizvode iz sledećih kategorija

Proizvodi 31 do 40 od 165 ukupno

po strani

Page:
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 • POLYFEED 11:11:33+2MgO+me 25/1 kg /haifa/

  Polyfeed 11:11:33+2MgO+me se veoma dobro pokazao za produktivne faze kod bujnih hibrida krastavca i paradajza, jer azotnu komponentu sačinjava samo 2% amonijačne forme, dok je ostatak nitratni azot (9%). Ova formulacija dostupna je i kao MAR varijanta sa ekstraktom morskih algi koji dopunski stimuliše zametanje velikog broja plodova u proizvodnji kornišona, ili kod jagodastog voća u zasadima jagode, maline, kupine i ribizle. Sadržaj mikroelemenata: Fe 1000 ppm; Mn 500 ppm; Zn 150 ppm; Cu 110 ppm; Mo 70 ppm; B 200 ppm Detaljnije
  274,00 din.

 • POLYFEED 17:10:27+me 25/1 kg /haifa/

  POLYFEED 17:10:27+me Sadržaj mikroelemenata: Fe 1000 ppm; Mn 500 ppm; Zn 150 ppm; Cu 110 ppm; Mo 70 ppm; B 200 ppm Detaljnije
  255,00 din.

 • POLYFEED 18:18:18+me 25/1 kg /haifa/

  Polyfeed 18:18:18+me primenjuje se kod proizvodnje rasada povrća, sadnica cveća, ukrasnog, začinskog i drugih vrsti hortikulturnog bilja, jer ne sadrži azot u amidnoj formi, najveći deo je u nitratnoj formi (10%), a samo manji deo azota je u amonijačnoj formi (8%), pa ne dolazi do prebujnog porasta u zimskim i prolećnim mesecima sa nedovoljno svetlosti. Formulacija Polyfeed 17:10:27+me je veoma dobra kod produktivnih faza u gajenju paradajza, jagode i drugih vrsta gde postoji opasnost da plodovi ostanu sitni usled bujnog vegetativnog porasta (previše žbunaste biljke). Odnos amonijačne i nitratne forme azota je 1:2. Primenjuje se u fazi početnog porasta plodova. Sadržaj mikroelemenata: Fe 1000 ppm; Mn 500 ppm; Zn 150 ppm; Cu 110 ppm; Mo 70 ppm; B 200 ppm Detaljnije
  260,00 din.

 • POLYFEED 11:44:11+me 25/1 kg /haifa/

  Polyfeed 11:44:11+me služi za ukorenjavanje, cvetanje i inicijalno zametanje u povrtarskoj, voćarskoj icvećarskoj proizvodnji. Od ukupne količine azota veći deo je u amonijačnoj formi (8%), a manji deo u nitratnoj (3%). Osim formulacije 11:44:11 namenjene za početne faze porasta i sve ostale pobrojane formulacije spadaju u grupu đubriva PRIME QUALITY i koriste se u ishrani povrća, voća i cveća pri gajenju na zemljištu i supstratima, zavisno od fenofaze razvoja i količine azotne kiseline potrebne za postizanje pH rastvora shodno potrebama gajene vrste. Sadržaj mikroelemenata: Fe 1000 ppm; Mn 500 ppm; Zn 150 ppm; Cu 110 ppm; Mo 70 ppm; B 200 ppm Detaljnije
  291,00 din.

 • POLYFEED MAR 16:8:32+2MgO+me+ekstrakt algi 25/1 kg /haifa/

  Oznaka MAR podrazumeva da je u ovim formulacijama, dodata izvesna količina ekstrakta morskih algi, koji sadrže citokinine, stimulanse zametanja plodova, te ove formulacije spadaju u grupu ECO QUALITY đubriva i nalaze veliku primenu u profesionalnoj povrtarskoj i voćarskoj proizvodnji. U folijarnoj prihrani MAR đubriva pokazuju izuzetne rezultate kod plodovitog povrća, kod jagodastog voća i kod ostalih drvenastih voćaka. Takođe ih koristimo za folijarno tretiranje u semenskoj proizvodnji ratarskih useva. Polyfeed 16:8:32+2MgO veoma je poznata u ishrani tokom faze porasta plodova i plodonošenja, naročito ako je vreme sunčano i toplo, odnosno ako osim osnovne namene treba pospešiti i vegetativni porast. Najviše se primenjuje u gajenju paprike, ali veoma dobre rezultate daje i kod stvaranja rodnog potencijala drvenastih voćnih vrsta prihranjivanjem tokom juna i jula meseca. Sadrži oko 5% amidnog azota, 2% amonijačnog, a ostali deo (9%) čini nitratna forma azota. Kada u fazi berbe jagodastog voća dođe do pomanjkanja azota i pojave žutila, najčešće se primenjuje ova formulacija, kako fertigacijom, tako i folijarnim tretiranjem. Sadržaj mikroelemenata: Fe 500 ppm; Mn 250 ppm; Zn 75 ppm; Cu 55 ppm; Mo 35 ppm; B 100 ppm Detaljnije
  269,00 din.

 • POLYFEED MAR 21:11:21+2MgO+me+ekstrakt algi 25/1 kg /haifa/

  Oznaka MAR podrazumeva da je u ovim formulacijama, dodata izvesna količina ekstrakta morskih algi, koji sadrže citokinine, stimulanse zametanja plodova, te ove formulacije spadaju u grupu ECO QUALITY đubriva i nalaze veliku primenu u profesionalnoj povrtarskoj i voćarskoj proizvodnji. U folijarnoj prihrani MAR đubriva pokazuju izuzetne rezultate kod plodovitog povrća, kod jagodastog voća i kod ostalih drvenastih voćaka. Takođe ih koristimo za folijarno tretiranje u semenskoj proizvodnji ratarskih useva. Polyfeed 21:11:21+2MgO izuzetnu primenu je našla u ishrani useva krastavca, kornišona, bostana i tikvice, ali se koristi svuda gde postoji izrazit deficit u porastu lisne mase (vegetativnost). Zbog visokog učešća amidne forme azota od 13% (urea) bez sadržaja biureta ne nanosi nikakva oštećenja u folijarnoj primeni. Veoma dobro priprema useve za letnje žege.Ostatak azotne komponente čini amonijačni azot (2%) i nitratni azot (6%). Sadržaj mikroelemenata: Fe 500 ppm; Mn 250 ppm; Zn 75 ppm; Cu 55 ppm; Mo 35 ppm; B 100 ppm Detaljnije
  235,00 din.

 • Polimix Plus 500ml /agromer/

  Polimix Plus Mangan (Mn-Sulfat) i Cink (Zn-Sulfat) Djubrivo sa dva i vise mikroelemenata Naziv i sadrzaj mikroelemenata: - Mangan rastvorljiv u vodi (Mn) 2% - Cink rastvorljiv u vodi (Zn) 1% Detaljnije
  399,00 din.

 • FitoFert HumiSuper 10/5/10 250 ml

  FitoFert HUMISUPER 10:5:10 je organo mineralno đubrivo u obliku koncentrovane suspenzije sa visokim sadržajem NPK, HUMINSKE, FULVINSKE kiseline i mikroelemenata. Preparat predstavlja idealno rešenje za folijarno tretiranje useva u ranoj fazi (povrća nakon presađivanja) ili biljaka u stanju stresa. Mehanizam dejstva ovog đubriva zasnovan je na sinergiji NPK materija i prisutnih huminskih i fulvinskih kiselina. Naime ove organske materije prirodnog porekla stimulišu niz pozitivnih biohemijskih procesa u ćelijama biljaka, pojačavaju asimilaciju hraniva i čine useve vitalnijim i otpornijim na stres i bolesti.Primena:folijarno koncentracijom 0,3% -1%; fertigac. konc. 0.1-0.3%. Detaljnije
  152,00 din.

 • Scudo 100ml

  SCUDO je tečno EC đubrivo sa bakrom, aminokiselinama biljnog porekla i peptidima naučno dokazano da: SPREČI I POMOGNE U OTKLANJANJU NEDOSTATKA BAKRA POVEĆA PRIRODNU OTPORNOST BILJKE, KAO I OTPORNOST NA PATOGENE GLJIVICE I BAKTERIJSKA OBOLJENJA Dejstvo SCUDA je brzo i izuzetno delotvorno upravo zato što je bakar vezan za aminokiseline biljnog porekla, glukonsku kiselinu i peptide: ovakav specifičan sastav omogućuje brzo usvajanje i mobilnost unutar biljke. ANTISTRES DEJSTVO SCUDO, zahvaljujući prisustvu aminokiselina biljnog porekla, glukonske kiseline i ostalih materija visoke biološke vrednosti, pomaže biljci da brzo prebrodi stres izazvan neuravnoteženom ishranom i nepovoljnim vremenskim uslovima. scudo SASTAV Vodorastvorljivi bakar (Cu) 9.0% Organski azot (N) 3,0% Organska materija 27,5% Ukupno biljnih aminokiselina 45g/l pH (1:5) 9.0 Specifična težina 1,3kg/l SCUDO JE POGODAN ZA ORGANSKU PROIZVODNJU PREMA EC REG. 834/2007. PRIMENA I DOZIRANJE SCUDO je tečno đubrivo namenjeno za folijarnu primenu. Količina i način primene se utvrđuju na osnovu potreba i nutritivnih zahteva gajene biljne kulture. Tretirati u hladnijem delu dana (ujutro ili uveče). Vinova loza: Folijarno: 1,5-3l/ha, ili 1l/300l vode. Ponoviti 2 ili 3 puta tretman nakon 10 dana ako je potrebno. Voće: Folijarno: 1.5/3l/ha, ili 1l/300l vode. Ponoviti 2 ili 3 puta tretman nakon 10 dana ako je potrebno. Povrće: Folijarno: 0.5-1.5 l/ha, ili 1l/300l vode. Ponoviti 2 ili 3 puta tretman nakon 10 dana ako je potrebno. Cvećarstvo: Folijarno: 0,5-1l/ha, ili 1l/300l vode. Ponoviti 2 ili 3 puta tretman nakon 10 dana ako je potrebno. PAKOVANJE: 100 ml 250 ml 1 lit 5 lit MEŠANJE SCUDO se može mešati sa većinom pesticida i đubriva (izuzev sa proizvodima koji nisu kopatibilni sa bakrom). Pre upotrebe se preporučuje testiranje na maloj površini za kompatibilnost sa ostalim proizvodima. Detaljnije
  250,00 din.

 • FitoAbsoluta 250ml

  Sadržaj: cink (Zn) 3,0% Namena: FitoAbsoluta je djubrivo namenjeno za korekciju i prevenciju nedostatka cinka. Smanjuje posledice stresa kod biljaka uslijed nepovoljnih bioklimatskih utjecaja. FitoAbsoluta u svom sastavu sadrži i biljne ekstrakte mahunarki i biljna ulja koji imaju pozitivan uticaj na sprečavanje razvoja nekih štetnika, a naročito lisnog minera paradajza (Tuta Absoluta), najopasnijeg štetnika paradajza u zaštićenim prostorima i u uzgoju na otvorenom. Folijarna primjena: 100-200 ml/100 l vode Kompatibilnost: FitoAbsoluta se ne sme mešati sa alkalnim sredstvima i sredstvima na bazi sumpora. Detaljnije
  1.600,00 din.

Proizvodi 31 do 40 od 165 ukupno

po strani

Page:
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6