Energy AMINOMAX 80 200 gr /fitofert/

Be the first to review this product

BIOSTIMULATOR
FITOFERT AMINOMAX 80 je đubrivo u obliku vodorastvornog praha, sa visokim sadržajem esencijalnih L-amino kiselina, namenjeno za uspešnu borbu protiv stresnih uslova kao i kod oporavka biljaka od posledica stresa, izazvanоg visokim ili niskim temperaturama. Proizvod je formulisan od amino kiselina (L-izomera) biljnog porekla, dobijenih enzimatskom hidrolizom. Pozitivni efekti delovanja amino kiselina su višestruki. helatizacija mikrolelemenata i njihov intenzivniji transport kroz sprovodne sudove, sinteza fitohormona, polenizacija i oplodnja.
Tretirati pre pojave stresnih uslova.
Kompatibilan je sa svim folijarnim đubrivima.
Primena: Primenjuje se folijarno ili fertigaciono pre pojave stresa.
Pakovanja: 200 g i 1 kg.

Dostupnost: Dostupan

435,00 din.