POLYFEED 16:8:32+2MgO+me 25/1 kg /haifa/

Be the first to review this product

Polyfeed 16:8:32+2MgO veoma je poznata u ishrani tokom faze porasta plodova i plodonošenja, naročito ako je vreme sunčano i toplo, odnosno ako osim osnovne namene treba pospešiti i vegetativni porast. Najviše se primenjuje u gajenju paprike, ali veoma dobre rezultate daje i kod stvaranja rodnog potencijala drvenastih voćnih vrsta prihranjivanjem tokom juna i jula meseca. Sadrži oko 5% amidnog azota, 2% amonijačnog, a ostali deo (9%) čini nitratna forma azota. Kada u fazi berbe jagodastog voća dođe do pomanjkanja azota i pojave žutila, najčešće se primenjuje ova formulacija, kako fertigacijom, tako i folijarnim tretiranjem.
Sadržaj mikroelemenata: Fe 500 ppm; Mn 250 ppm; Zn 75 ppm; Cu 55 ppm; Mo 35 ppm; B 100 ppm

Dostupnost: Dostupan

255,00 din.