POLYFEED 20:20:20+me 25/1 kg /haifa/

Be the first to review this product

Polyfeed 20:20:20+me koristi se kao stimulans vegetativnog i generativnog porasta u redovnoj ishrani fertigacijom voća i povrća, dok se u količini 5 do 8 kg/ha primenjuje u folijarnom tretiranju pšenice, kukuruza i svih drugih, ratarskih, povrtarskih i voćnih vrsti. Daje vrlo izbalansiran vegetativni i generativni porast zahvaljući činjenici da je polovina ukupne količine azota u formi ureje (10%), a drugu polovinu čini amonijačna (4%) i nitratna forma ovog elementa (6%).
Sadržaj mikroelemenata: Fe 500 ppm; Mn 250 ppm; Zn 75 ppm; Cu 55 ppm; Mo 35 ppm; B 100 ppm

Dostupnost: Nije dostupan

250,00 din.