POLYFEED 21:11:21+2MgO+me 25/1 kg /haifa/

Be the first to review this product

Formulacija Polyfeed 21:11:21+2MgO izuzetnu primenu je našla u ishrani useva krastavca, kornišona, bostana i tikvice, ali se koristi svuda gde postoji izrazit deficit u porastu lisne mase (vegetativnost). Zbog visokog učešća amidne forme azota od 13% (urea) bez sadržaja biureta ne nanosi nikakva oštećenja u folijarnoj primeni. Veoma dobro priprema useve za letnje žege.Ostatak azotne komponente čini amonijačni azot (2%) i nitratni azot (6%).
Sadržaj mikroelemenata: Fe 500 ppm; Mn 250 ppm; Zn 75 ppm; Cu 55 ppm; Mo 35 ppm; B 100 ppm

Dostupnost: Dostupan

230,00 din.