Laser 240-SC 50ml /dow/

Be the first to review this product

Laser 240 SC je kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu, povrtarstvu i šumarstvu
AKTIVNA MATERIJA: spinosad 240 g/l preparata
Usev/zasad u kome se primenjuje: krastavac, krompir, vinova loza
Proizvođač: Agrimatco
Oblik i oznaka formulacije: koncentrat za suspenziju (SC)
LASER 240 SC je najnoviji insekticid kompanije Dow AgroSciences za suzbijanje štetnih insekata koji pripadaju redovima leptira, dvokrilaca, resokrilaca i nekih tvrdokrilaca u zasadu vinove loze, krompiru i povrću. Aktivna materija spinosad je produkt fermentacije zemljišne bakterije Saccharopolyspora spinosa. Spinosad je u različitim formulacijama registrovan u više od 70 zemalja sveta i preko 100 različitih useva i zasada.
LASER 240 SC deluje kontaktno i digestivno. Kontaktno deluje na sve razvojne faze štetočina. Jaja se moraju direktno isprskati, dok je za larve i ostale forme dovoljno da dođu u dodir sa tretiranom površinom. Veća efikasnost postiže se unošenjem u organizam štetočine jer je utrobna aktivnost LASER 240 SC 5 – 10 puta veća od kontaktne. Pri kontaktnom delovanju LASER 240 SC dostiže efikasnost standardnih sintetičkih insekticida, dok je kod digestivnog delovanja nadmoćan u odnosu sintetičke piretroide. LASER 240 SC deluje preko nikotinskih receptora acetilholina, ali na potpuno nov način, drugačiji od svih do sada poznatih insekticida.
Zbog potpuno novog načina delovanja (nije uočena pojava ukrštene rezistentnosti ni sa jednom od do sada poznatih grupa insekticida), LASER 240 SC je idealan za antirezistentni program.
LASER 240 SC se odlikuje izuzetno povoljnim toksikološkim svojstvima u odnosu na sisare, ptice i vodene organizme. Zbog izrazito malog ili zanemarljivog negativnog delovanja na korisne organizme, široko se primenjuje u programima integralne zaštite kao i u organskoj proizvodnji (u mnogim zemljama Laser 240 SC je na listi preparata koji se primenjuju u organskoj proizvodnji).
Primena:
Krastavac (u zaštićenom prostoru) za suzbijanje tripsa (Frankliniella occidentalis) u količini 300-400 ml/ha (3-4 ml/100m2), odmah nakon pojave pokretnih formi
Vinova loza za suzbijanje sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana) u količini 0,008-0,01% (0.8-1 ml u 10 l vode), pre početka ubušivanja gusenice u bobice
Krompir za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u količini 50-100 ml/ha (0.5-1 ml/100m2), u vreme kada preovlađuju larve I-III stupnja
Pored tripsa u svetu se ovaj insekticid koristi i za suzbijanje jabukinog smotavca, lisnih minera, lukovog moljca, trešnjine muve, gusenica roda Agrotis (sovice), malinine mušice, malinine mušice galice,...
Mešanje sa drugim preparatima:
Ne sme se mešati sa preparatima alkalne reakcije.
Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
Krastavac 3 dana, krompir i vinova loza 14 dana.

Dostupnost: Dostupan

1.500,00 din.