Muffly 250ml /arvensis/

Be the first to review this product

Proizvod za stimulaciju biljaka koji sadrži esencijalni mikronutrijent cink koji je značajan u sintezi nukleinskih kiselina, neophodan u funkcionisanju nekih enzima i učestvuje u metabolizmu auksina - hormona rasta biljaka. Sadrži ekstrakte biljaka tropskog porekla koji imaju koncentraciju alkaloida, terpena i fenola te štetnim insektima blokira respiratorne organe (začepljuje organe za disanje - traheje, a terpenski derivati koji isparavaju stvaraju neprijatno okruženje za nervne završetke insekata, istovremeno izazivajući dezorjentaciju insekata).Količina primene:

0,2-0,3% (folijarno) – obavezno uz okvašivač sa minimalnim utroškom vode 400L/ha.Napomena:

Izbegavati tretiranje useva na temperature iznad 28C.

U slučaju prenamnoženja insekata ponoviti tretman nakon 5 dana.

Prilagoditi pH radnog rastvora na 5,5-6

Dostupnost: Dostupan

3.500,00 din.