FitoFert ENERGY

FitoFert ENERGY

FitoFert Energy je linija sredstava za ishranu biljaka. To je novi premium brend u okviru brenda FitoFert namenjen pre svega profesionalnim proizvodjacima povrca, voca, cveca ali i ratarima. Osnovne karakteristike i predosti ovih proizvoda su: - prisustvo organskih aktivatora fizioloskih procesa /AFP formula/ - visoka koncentracija uz naglasenu proporciju dominanthih aktivnih materija - izuzetna rastvorljivost i pH i EC izbalansiranost - odrzavanje sistema za navodnjavanje funkcinalnim - visoka efiksnost upotrebljenih hraniva i deblokada najvaznijih elemenata ishrane bilja Mocna AFP formula /organski aktivator/ zaduzen je za pokretanje mnogobrojnih enzimskih procesa u celijama biljaka. Zahvaljujuci AFP formuli metabolizam, enzimski procesi, tolerantnost prema stresnim uslovima kao i usvojenost hraniva je neuporedivo veca u odnosu na uobicajene formulacije djubriva. Najvazniji efekti su: - brz i ravnomeran razvoj korenovog sistema - izbalansiran odnos vegetativnih i reproduktivnih organa - intenzivna enzimska i fotosintetska aktivnost i usvojivost hraniva - pojacana tolerantnost na stresnim meteoroloskim uslovima - pojacana tolerantnost na biljnim bolestima i patogenim organizmima - tolerantnost za zasoljena zemljista - indukovana produkcija fito-hormona - povecana brojnost korisnih mikroorgaizama u zemljistu - nizak nivo rezidua nutrienata u zemljistu Prema razlicitim fenoloskim fazama razvoja biljaka pripremljene su i razlicite formulacije ovih proizvoda, koji pored visoke koncentracije makro i mikroelemenata sadrze AFP formulu, tako da je usvajanje hraniva kod biljaka brza i efikasna.

4 proizvod(a)

po strani

 • Energy PH GREEN 1 kg /fitofert/

  pH GREEN ZA KONDICIONIRANJE ZEMLJIŠTA FITOFERT pH GREEN je proizvod na bazi organskih kiselina, namenjen za tretman zalivnih voda i zemljišta visokog pH. Visok pH i velika količina karbonata blokira dostupnost hraniva iz zemljišta i čini veliki broj hranljivih elemenata nedostupnim. Proizvod svojim delovanjem istovremeno snižava i pH i EC tvrdih zalivnih voda. Kontinuiranom upotrebom preparata uspešno se snižavaju pH i EC u zalivnoj vodi kao i zemljištu i povećava se dostupnost i asimilacija hraniva. Pre upotrebe iskontrolisati pH i EC zalivne vode I zemljišta i uporediti ih sa optimalnim uslovima za biljnu vrstu koja se gaji. Primena: samostalno ili zajedno sa fertigacionim đubrivima, s tim da ukupna koncentracija u radnom rastvoru ne pređe 0,1% (đubrivo + pH GREEN <1 kg/1000 litara vode). Pri čemu količina pH GREEN-a ne prelazi ¼ količine đubriva. Pakovanja: 1 kg i 5 kg. Detaljnije
  610,00 din.

 • Energy COMBIVIT 20 200 gr /fitofert/

  COMBIVIT 20 ZA ENZIMSKE FUNKCIJE FITOFERT COMBIVIT 20 je proizvod na bazi mikroelemenata, namenjen za folijarni tretman ratarskih, povrtarskih i voćarskih useva. Univerzalni helatni AFP kompleks jako visokog sadržaja mikroelemenata. Preporučuju se preventivni tretmani na usevima osetljivim na nedostatke mikroelemenata ili na zemljištima na kojima postoji deficit mikroelemenata, visok sadržaj organske materije, karbonata, fosfata I pH>6,5. Preporučuje se primena početkom vegetacije jer niska temperatura tla onemogućuje pravilan rad korena i lučenje materija koje utiču na usvajanje mikroelemenata. U zasadima voća preporučuje se i tretman nakon berbe. Primena: Primenjuje se folijarno u količini od 1kg/ha. Pakovanja: 200 g i 1kg. Detaljnije
  339,00 din.

 • Energy BIOFLEX-P 500 gr /fitofert/

  UNIVERZALNI BIOSTIMULATOR FITOFERT BIOFLEX-P je biostimulativno đubrivo nove generacije, formulisano u obliku vodorastvornog praha. Kao i tečni FITOFERT BIOFLEX-L proizvod se odlikuje izraženim sinergističkim delovanjem aktivnih materija, koje rezultiraju višim prinosom, boljim kvalitetom i ujednačenošću plodova. Uspešno neutrališe ili ublažava dejstvo različitih faktora stresa (hladnoća, suša, oštećenja, pesticidi). Primena: primenjuje se fertigaciono u zasadima voća i povrća od početka vegetacije, na svakih 15-20 dana. Količine primene po tretmanu 1 – 1,5 kg/ha. Pakovanja: 200 g i 1kg Detaljnije
  999,00 din.

 • Energy AMINOMAX 80 200 gr /fitofert/

  BIOSTIMULATOR FITOFERT AMINOMAX 80 je đubrivo u obliku vodorastvornog praha, sa visokim sadržajem esencijalnih L-amino kiselina, namenjeno za uspešnu borbu protiv stresnih uslova kao i kod oporavka biljaka od posledica stresa, izazvanоg visokim ili niskim temperaturama. Proizvod je formulisan od amino kiselina (L-izomera) biljnog porekla, dobijenih enzimatskom hidrolizom. Pozitivni efekti delovanja amino kiselina su višestruki. helatizacija mikrolelemenata i njihov intenzivniji transport kroz sprovodne sudove, sinteza fitohormona, polenizacija i oplodnja. Tretirati pre pojave stresnih uslova. Kompatibilan je sa svim folijarnim đubrivima. Primena: Primenjuje se folijarno ili fertigaciono pre pojave stresa. Pakovanja: 200 g i 1 kg. Detaljnije
  435,00 din.

4 proizvod(a)

po strani