Insekticidi

Insekticidi

 

Proizvodi 1 do 10 od 38 ukupno

po strani

Page:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 • Muffly 250ml /arvensis/

  Proizvod za stimulaciju biljaka koji sadrži esencijalni mikronutrijent cink koji je značajan u sintezi nukleinskih kiselina, neophodan u funkcionisanju nekih enzima i učestvuje u metabolizmu auksina - hormona rasta biljaka. Sadrži ekstrakte biljaka tropskog porekla koji imaju koncentraciju alkaloida, terpena i fenola te štetnim insektima blokira respiratorne organe (začepljuje organe za disanje - traheje, a terpenski derivati koji isparavaju stvaraju neprijatno okruženje za nervne završetke insekata, istovremeno izazivajući dezorjentaciju insekata). ​ Količina primene: 0,2-0,3% (folijarno) – obavezno uz okvašivač sa minimalnim utroškom vode 400L/ha. ​ Napomena: Izbegavati tretiranje useva na temperature iznad 28C. U slučaju prenamnoženja insekata ponoviti tretman nakon 5 dana. Prilagoditi pH radnog rastvora na 5,5-6 Detaljnije
  3.500,00 din.

 • Amon 020EW 50ml /agrosava/

  TEHNIČKE INFORMACIJE Kategorija: Insekticidi Aktivna materija: Abamektin 18 g/l Formulacija: Emulzija ulje u vodi (EW) Karenca: Jabuka, kruška i malina – 14 dana Paradajz – 3 dana Duvan – obezbeđena vremenom primene NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera) Amon 020 EW je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Bektin, Romectin, Akaristop, Vertigo, Abastate... On (Amon 020 EW) može da uradi isti posao kao pomenuti preparati. Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom. PRIMENA Insekticid i akaricid JABUKA: za suzbijanje grinja paučinara (Tetranychus urticae, Panonychus ulmi) u koncentraciji od 0,075% (7,5 ml u 10 l vode) uz dodatak 3 l/ha mineralnog ulja Letol EC. Vreme primene: koristi se u vreme pojave prvih pokretnih formi grinja. KRUŠKA: za suzbijanje kruškine buve (Cacopsylla pyri) u koncentraciji od 0,1% (10 ml u 10 l vode) uz dodatak 3 l/ha mineralnog ulja Letol EC. Vreme primene: u zasadima kruške koristi se na početku masovnog piljenja larvi kruškine buve, od fenofaze precvetavanja. Na kruškine buve deluje kontaktno, a da bi se ovaj kontakt produžio Amon 020 EW se koristi u proleće, kada su niže temperature i veća relativna vlažnost. Ovaj period je ujedno i optimalno vreme za suzbijanje rđaste grinje kruške (Epitrimerus pyri). PARADAJZ: za suzbijanje grinja paučinara (Tetranychus urticae) u količini 0,75-1 l/ha. Vreme primene: koristi se u vreme pojave prvih pokretnih formi grinja. MALINA: za suzbijanje eriofidne grinje lista maline (Phylocoptes gracillis) u količini 1-1,25 l/ha. Vreme primene: početkom listanja maline, a po pojavi pokretnih formi grinja. DUVAN: za suzbijanje duvanovog tripsa (Thrips tabaci) u količini 0,75-1 l/ha. Vreme primene: u usevu duvana koristi se od faze nicanja do 2-4 lista duvana. Mogućnost druge primene Preparati na bazi aktivne materije abamektin registrovani su i za suzbijanje krompirove zlatice i fitofagnih grinja u proizvodnji povrća, cveća u polju i zatvorenom prostoru. Prednost preparata Amon 020 EW u odnosu na druge akaricide jeste dobro delovanje na široku grinju (Polyphagotarsonemus latus) na paprici, jagodinu grinju (Tarsonemus palilus), grinju spanaća (Tyrophagus similis) i dr. MOGUĆNOST MEŠANJA Amon 020 EW može se mešati sa mineralnim uljima i preparatima slabe alkalne ili kisele reakcije. Ne sme se mešati sa preparatima na bazi sumpora i kaptana. KARAKTERISTIKE Amon 020 EW je folijarni insekticid i akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Aktivna materija preparata Amon 020 EW je abamektin, koja posle unošenja izaziva paralizu, prestanak ishrane, grčenje i uginuće štetnih insekata (2-4 dana posle primene). Amon 020 EW ispoljava i izvesno penetrativno delovanje u kutikuli, pa je prvenstveno namenjen za suzbijanje insekata koji sišu iz ćelija kutikule (fitofagne grinje kao što su: P. ulmi, T. urticae, E. pyri, A. schlechtendali i dr.) ili unošenjem ishranom kao što je krompirova zlatica. Kruškina buva se hrani iz floema, do kojeg abamektin ne dospeva, pa na nju deluje kontaktno. Radi uspostavljanja boljeg kontakta i sprečavanja brzog sušenja, preparatu Amon 020 EW dodaje se parafinsko ulje Letol EC. Optimalno vreme primene je u toku proleća, kada je veća vlažnost i kada su temperature nešto niže. Aktivna materija abamektin brzo se razlaže na svetlosti. U toku leta najbolja efikasnost se postiže ako se Amon 020 EW koristi predveče ili noću. NEŽELJENI EFEKTI Amon 020 EW deluje na bumbare, pa u plasteničkoj proizvodnji košnice bumbara treba zatvoriti u vreme primene preparata. Preparat ne koristiti u vreme cvetanja voća. Detaljnije
  310,00 din.

 • Amon 020EW 5ml /agrosava/

  TEHNIČKE INFORMACIJE Kategorija: Insekticidi Aktivna materija: Abamektin 18 g/l Formulacija: Emulzija ulje u vodi (EW) Karenca: Jabuka, kruška i malina – 14 dana Paradajz – 3 dana Duvan – obezbeđena vremenom primene NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera) Amon 020 EW je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Bektin, Romectin, Akaristop, Vertigo, Abastate... On (Amon 020 EW) može da uradi isti posao kao pomenuti preparati. Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom. PRIMENA Insekticid i akaricid JABUKA: za suzbijanje grinja paučinara (Tetranychus urticae, Panonychus ulmi) u koncentraciji od 0,075% (7,5 ml u 10 l vode) uz dodatak 3 l/ha mineralnog ulja Letol EC. Vreme primene: koristi se u vreme pojave prvih pokretnih formi grinja. KRUŠKA: za suzbijanje kruškine buve (Cacopsylla pyri) u koncentraciji od 0,1% (10 ml u 10 l vode) uz dodatak 3 l/ha mineralnog ulja Letol EC. Vreme primene: u zasadima kruške koristi se na početku masovnog piljenja larvi kruškine buve, od fenofaze precvetavanja. Na kruškine buve deluje kontaktno, a da bi se ovaj kontakt produžio Amon 020 EW se koristi u proleće, kada su niže temperature i veća relativna vlažnost. Ovaj period je ujedno i optimalno vreme za suzbijanje rđaste grinje kruške (Epitrimerus pyri). PARADAJZ: za suzbijanje grinja paučinara (Tetranychus urticae) u količini 0,75-1 l/ha. Vreme primene: koristi se u vreme pojave prvih pokretnih formi grinja. MALINA: za suzbijanje eriofidne grinje lista maline (Phylocoptes gracillis) u količini 1-1,25 l/ha. Vreme primene: početkom listanja maline, a po pojavi pokretnih formi grinja. DUVAN: za suzbijanje duvanovog tripsa (Thrips tabaci) u količini 0,75-1 l/ha. Vreme primene: u usevu duvana koristi se od faze nicanja do 2-4 lista duvana. Mogućnost druge primene Preparati na bazi aktivne materije abamektin registrovani su i za suzbijanje krompirove zlatice i fitofagnih grinja u proizvodnji povrća, cveća u polju i zatvorenom prostoru. Prednost preparata Amon 020 EW u odnosu na druge akaricide jeste dobro delovanje na široku grinju (Polyphagotarsonemus latus) na paprici, jagodinu grinju (Tarsonemus palilus), grinju spanaća (Tyrophagus similis) i dr. MOGUĆNOST MEŠANJA Amon 020 EW može se mešati sa mineralnim uljima i preparatima slabe alkalne ili kisele reakcije. Ne sme se mešati sa preparatima na bazi sumpora i kaptana. KARAKTERISTIKE Amon 020 EW je folijarni insekticid i akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Aktivna materija preparata Amon 020 EW je abamektin, koja posle unošenja izaziva paralizu, prestanak ishrane, grčenje i uginuće štetnih insekata (2-4 dana posle primene). Amon 020 EW ispoljava i izvesno penetrativno delovanje u kutikuli, pa je prvenstveno namenjen za suzbijanje insekata koji sišu iz ćelija kutikule (fitofagne grinje kao što su: P. ulmi, T. urticae, E. pyri, A. schlechtendali i dr.) ili unošenjem ishranom kao što je krompirova zlatica. Kruškina buva se hrani iz floema, do kojeg abamektin ne dospeva, pa na nju deluje kontaktno. Radi uspostavljanja boljeg kontakta i sprečavanja brzog sušenja, preparatu Amon 020 EW dodaje se parafinsko ulje Letol EC. Optimalno vreme primene je u toku proleća, kada je veća vlažnost i kada su temperature nešto niže. Aktivna materija abamektin brzo se razlaže na svetlosti. U toku leta najbolja efikasnost se postiže ako se Amon 020 EW koristi predveče ili noću. NEŽELJENI EFEKTI Amon 020 EW deluje na bumbare, pa u plasteničkoj proizvodnji košnice bumbara treba zatvoriti u vreme primene preparata. Preparat ne koristiti u vreme cvetanja voća. Detaljnije
  110,00 din.

 • Teppeki 500 WG 140gr /belchim/

  DELOVANJE: insekticid-aficid iz grupe Piridinkarboksamida sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Jedinstveni način delovanja onemogućava stvaranje ukrštene rezistencije sa insekticidima za iste namene. U tretiranoj biljci kreće se akropetalno i translaminarno. Deluje kontaktno i želudačno već nakon 1 sata od usvajanja, a smrt nastupa nakon 2 do 5 dana u zavisnosti od izgladnjivanja štetočine. SPEKTAR DELOVANJA: Lisna vaš (Aphididae), zelena jabukina vaš (Aphis pomi) i krvava vaš (Eriosoma lanigerum) u zasadu jabuke, kao i lisne vaši (Aphididae) u usevima paradajza, krastavca i paprike. PREPORUKE I NAPOMENE preparat Teppeki 500 WG odlikuje duga perzistentnost na biljkama (14 do 21 dan) što omogućava punu zaštitu tokom cvetanja ako se primeni pre cvetanja. Takođe, karakterišu ga odlične toksikološke i ekotoksikološke osobine. Ne predstavlja opasnost za korisnike, za podzemne vode, ne predstavlja rizik za vodene organizme, pčele, ptice, ribe niti populacije priprodnih neprijatelja lisnih vaši, te nije razvrstan u grupe otrova. Zbog navedenog se odlično uklapa u programe integralne zaštite bilja. U zemljama EU Teppeki 500 WG prestavlja nezamenjivo rešenje u suzbijanju bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u plasteničkoj i stakleničkoj proizvodnji i to u drip irigaciji nakon presađivanja u dozi od 160 do 200 g/ha. U zemljama EU preparat je registrovan za primenu u breskvi, šljivi, kruški, dinji, krompiru, kukuruzu, ruži. Detaljnije
  3.350,00 din.

 • Teppeki 500 WG 14gr /belchim/

  DELOVANJE: insekticid-aficid iz grupe Piridinkarboksamida sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Jedinstveni način delovanja onemogućava stvaranje ukrštene rezistencije sa insekticidima za iste namene. U tretiranoj biljci kreće se akropetalno i translaminarno. Deluje kontaktno i želudačno već nakon 1 sata od usvajanja, a smrt nastupa nakon 2 do 5 dana u zavisnosti od izgladnjivanja štetočine. SPEKTAR DELOVANJA: Lisna vaš (Aphididae), zelena jabukina vaš (Aphis pomi) i krvava vaš (Eriosoma lanigerum) u zasadu jabuke, kao i lisne vaši (Aphididae) u usevima paradajza, krastavca i paprike. PREPORUKE I NAPOMENE preparat Teppeki 500 WG odlikuje duga perzistentnost na biljkama (14 do 21 dan) što omogućava punu zaštitu tokom cvetanja ako se primeni pre cvetanja. Takođe, karakterišu ga odlične toksikološke i ekotoksikološke osobine. Ne predstavlja opasnost za korisnike, za podzemne vode, ne predstavlja rizik za vodene organizme, pčele, ptice, ribe niti populacije priprodnih neprijatelja lisnih vaši, te nije razvrstan u grupe otrova. Zbog navedenog se odlično uklapa u programe integralne zaštite bilja. U zemljama EU Teppeki 500 WG prestavlja nezamenjivo rešenje u suzbijanju bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u plasteničkoj i stakleničkoj proizvodnji i to u drip irigaciji nakon presađivanja u dozi od 160 do 200 g/ha. U zemljama EU preparat je registrovan za primenu u breskvi, šljivi, kruški, dinji, krompiru, kukuruzu, ruži. Detaljnije
  500,00 din.

 • Verimark 500ml /agromarket/

  Aktivna materija: Cijantraniliprol – Cyazapir 200 g/l Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija Pakovanje: 500 ml Proizvođač: FMC Karenca: OVP – kupus; 1 dan - paprika MBT: 2 MDK(mg/kg): - Primena: USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE KUPUS 0,375 – 0,60 Primena kroz sistem za fertigaciju u periodu od razvijenog drugog pravog lista do 6. lista (faze BBCH12 - BBCH15 skale), u periodu Mart – Septembar u zavisnosti od vremena proizvodnje PAPRIKA 0,375 Primena kroz sistem od faze razvijen drugi pravi list na glavnom stablu do faze pune zrelosti (faza BBCH 12-89 skale), odnosno u period Mart – Oktobar DELOVANJE: aktivna materija iz grupe antranilnih Diamida (IRAC grupa 28) i prva koja suzbija veliki broj štetnih insekata. Novi način delovanja - na receptore rianodina što oštećuje funkcije mišića stimulišući otpuštanje kalcijuma iz mišića štetnog insekta. Novi način delovanja dovodi do brzog prestanka ishrane štetočina u kritičnim fazama razvoja biljaka, parališu se i umiru u roku od 1 do 3 dana. Poseduje ovicidno i larvicidno delovanje. Idealan izbor za početak programa integralne zaštite bilja i održive poljoprivrede SPEKTAR DELOVANJA: kupusna muva (Delia radicum) u usevu kupusa, kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis), duvanov trips (Thrips tabaci) u usevu paprike PREPORUKE I NAPOMENE Preparat Verimark je malo pokretan u zemljištu, a optimalni pH u rezervoaru za primenu je 5 – 6. Preporuka je da se prilikom primene neprestano meša rastvor u rezervoaru. Zbod slabe pokretljivosti u zemljištu, idealno je da su kapaljke neposredno pored biljaka ili da je rastojanje ne veće od 10 cm između biljke i najbliže kapaljke. Najbolji rezultati postižu se kad se Verimark primeni a samom početku navodnjavanja, nakon čega sistem za navodnjavanje isprati sa količinom vode koja je najmanje 3 puta veća od količine vode korišćene pri primeni. Češćim navodnjavanjem poboljšava se dostupnost preparata biljkama. Međutim u peskovitim zemljištima može se javiti rizik od udaljavanja od korena, ukoliko se pretera sa navodnjavanjem. Prvi efekti suzbijanja štetočina za 2-7 dana. Kod kupusa, za aplikaciju pred rasađivanje, preporučena količina je 15 ml proizvoda na 1000 biljaka rasada, vodeći računa da sav rasad bude tretiran. U svakom slučaju ne prelazite 15 ml/1000 biljaka i maksimalnu količinu od 600 ml proizvoda po hektaru. Kod paprike, proizvod treba primeniti u prvoj trećini ciklusa navodnjavanja u sistemu “kap po kap”. U zemljama EU, preparat Verimark je registrovan i primenjuje se u usevima biljaka iz fam. Cucurbitaceae (krastavac, tikva, tikvica, dinja, lubenica), usevima paradajza, salate i u zasadu.jagode. Detaljnije
  21.700,00 din.

 • Dicarzol 50SP 100gr /chemical agrosava/

  TEHNIČKE INFORMACIJE Kategorija: Insekticidi Aktivna materija: Formetanat-hidrohlorid 582 g/kg (500 g/kg čistog formetanata) Formulacija: Vodorastvorljivo prašivo (SP) Klasifikacija rezistentnosti: 1A Pakovanje: 20 g, 100 g, 500 g i 1 kg Proizvođač: Gowan Karenca: Paprika – 35 dana Crni luk – 28 dana PRIMENA Insekto-akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem PAPRIKA: za suzbijanje kalifornijskog cvetnog tripsa (Frankliniella occidentalis) odmah u početku pojave tripsa, u količini od 1 kg/ha uz utrošak vode od 400 l/ha. Vreme primene: koristi se u proizvodnji rasada, do formiranja plodova. CRNI LUK: za suzbijanje duvanovog tripsa (Thrips tabaci) u količini od 1 kg/ha uz utrošak vode od 400 l/ha. Vreme primene: odmah po doletanju tripsa. Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini je 2 puta. Mogućnost druge primene Dicarzol 50 SP može se primeniti u proizvodnji cveća, za suzbijanje kalifornijskog cvetnog tripsa i to: prvi tretman obaviti sa 1,5 kg/ha radi smanjenja brojnosti populacije, a ostale tretmane raditi sa 1 kg/ha. Dicarzol 50 SP poželjno je koristiti u alternaciji sa preparatima drugih mehanizama delovanja. Najbolji rezultati suzbijanja tripsa dobijaju se kada se Dicarzol 50 SP koristi folijarno radi smanjenja populacije tripsa, a da se zemljište ili prostor oko biljaka tretiraju preparatima na bazi bifentrina ili hlorpirifosa. Na taj način se sprečava izletanje imaga tripsa iz zemljišta nakon hrizalidacije. U zaštiti breskve i nektarina od cvetnog tripsa Dicarzol 50 SP koristi se neposredno posle cvetanja u količini 1-1,5 kg/ha. Za suzbijanje crvenog i baštenskog pauka na voću Dicarzol 50 SP koristi se u količini od 1 kg/ha. MOGUĆNOST MEŠANJA Dicarzol 50 SP se može mešati sa većinom insekticida i fungicida. Ne mešati sa sumpornim i alkalnim preparatima. Dicarzol 50 SP kao karbamat ima širok spektar primene na insekte i fitofagne grinje koji sisaju sokove iz biljaka (tripsi, cikade, lisni mineri i grinje), ali u prvom delu vegetacije. Dicarzol 50 SP smatra se specifikumom za suzbijanje kalifornijskog cvetnog tripsa. NAPOMENA Preparat ne primenjivati u crnom luku koji će se koristiti kao mladi luk. NEŽELJENI EFEKTI Dicarzol 50 SP je toksičan za pčele, pa se ne koristi na voću u vreme cvetanja ili prisustva pčela u voćnjaku. Detaljnije
  1.300,00 din.

 • Dicarzol 50SP 20gr /chemical agrosava/

  TEHNIČKE INFORMACIJE Kategorija: Insekticidi Aktivna materija: Formetanat-hidrohlorid 582 g/kg (500 g/kg čistog formetanata) Formulacija: Vodorastvorljivo prašivo (SP) Klasifikacija rezistentnosti: 1A Pakovanje: 20 g, 100 g, 500 g i 1 kg Proizvođač: Gowan Karenca: Paprika – 35 dana Crni luk – 28 dana PRIMENA Insekto-akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem PAPRIKA: za suzbijanje kalifornijskog cvetnog tripsa (Frankliniella occidentalis) odmah u početku pojave tripsa, u količini od 1 kg/ha uz utrošak vode od 400 l/ha. Vreme primene: koristi se u proizvodnji rasada, do formiranja plodova. CRNI LUK: za suzbijanje duvanovog tripsa (Thrips tabaci) u količini od 1 kg/ha uz utrošak vode od 400 l/ha. Vreme primene: odmah po doletanju tripsa. Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini je 2 puta. Mogućnost druge primene Dicarzol 50 SP može se primeniti u proizvodnji cveća, za suzbijanje kalifornijskog cvetnog tripsa i to: prvi tretman obaviti sa 1,5 kg/ha radi smanjenja brojnosti populacije, a ostale tretmane raditi sa 1 kg/ha. Dicarzol 50 SP poželjno je koristiti u alternaciji sa preparatima drugih mehanizama delovanja. Najbolji rezultati suzbijanja tripsa dobijaju se kada se Dicarzol 50 SP koristi folijarno radi smanjenja populacije tripsa, a da se zemljište ili prostor oko biljaka tretiraju preparatima na bazi bifentrina ili hlorpirifosa. Na taj način se sprečava izletanje imaga tripsa iz zemljišta nakon hrizalidacije. U zaštiti breskve i nektarina od cvetnog tripsa Dicarzol 50 SP koristi se neposredno posle cvetanja u količini 1-1,5 kg/ha. Za suzbijanje crvenog i baštenskog pauka na voću Dicarzol 50 SP koristi se u količini od 1 kg/ha. MOGUĆNOST MEŠANJA Dicarzol 50 SP se može mešati sa većinom insekticida i fungicida. Ne mešati sa sumpornim i alkalnim preparatima. Dicarzol 50 SP kao karbamat ima širok spektar primene na insekte i fitofagne grinje koji sisaju sokove iz biljaka (tripsi, cikade, lisni mineri i grinje), ali u prvom delu vegetacije. Dicarzol 50 SP smatra se specifikumom za suzbijanje kalifornijskog cvetnog tripsa. NAPOMENA Preparat ne primenjivati u crnom luku koji će se koristiti kao mladi luk. NEŽELJENI EFEKTI Dicarzol 50 SP je toksičan za pčele, pa se ne koristi na voću u vreme cvetanja ili prisustva pčela u voćnjaku. Detaljnije
  500,00 din.

 • Laser 240-SC 50ml /dow/

  Laser 240 SC je kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu, povrtarstvu i šumarstvu AKTIVNA MATERIJA: spinosad 240 g/l preparata Usev/zasad u kome se primenjuje: krastavac, krompir, vinova loza Proizvođač: Agrimatco Oblik i oznaka formulacije: koncentrat za suspenziju (SC) LASER 240 SC je najnoviji insekticid kompanije Dow AgroSciences za suzbijanje štetnih insekata koji pripadaju redovima leptira, dvokrilaca, resokrilaca i nekih tvrdokrilaca u zasadu vinove loze, krompiru i povrću. Aktivna materija spinosad je produkt fermentacije zemljišne bakterije Saccharopolyspora spinosa. Spinosad je u različitim formulacijama registrovan u više od 70 zemalja sveta i preko 100 različitih useva i zasada. LASER 240 SC deluje kontaktno i digestivno. Kontaktno deluje na sve razvojne faze štetočina. Jaja se moraju direktno isprskati, dok je za larve i ostale forme dovoljno da dođu u dodir sa tretiranom površinom. Veća efikasnost postiže se unošenjem u organizam štetočine jer je utrobna aktivnost LASER 240 SC 5 – 10 puta veća od kontaktne. Pri kontaktnom delovanju LASER 240 SC dostiže efikasnost standardnih sintetičkih insekticida, dok je kod digestivnog delovanja nadmoćan u odnosu sintetičke piretroide. LASER 240 SC deluje preko nikotinskih receptora acetilholina, ali na potpuno nov način, drugačiji od svih do sada poznatih insekticida. Zbog potpuno novog načina delovanja (nije uočena pojava ukrštene rezistentnosti ni sa jednom od do sada poznatih grupa insekticida), LASER 240 SC je idealan za antirezistentni program. LASER 240 SC se odlikuje izuzetno povoljnim toksikološkim svojstvima u odnosu na sisare, ptice i vodene organizme. Zbog izrazito malog ili zanemarljivog negativnog delovanja na korisne organizme, široko se primenjuje u programima integralne zaštite kao i u organskoj proizvodnji (u mnogim zemljama Laser 240 SC je na listi preparata koji se primenjuju u organskoj proizvodnji). Primena: Krastavac (u zaštićenom prostoru) za suzbijanje tripsa (Frankliniella occidentalis) u količini 300-400 ml/ha (3-4 ml/100m2), odmah nakon pojave pokretnih formi Vinova loza za suzbijanje sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana) u količini 0,008-0,01% (0.8-1 ml u 10 l vode), pre početka ubušivanja gusenice u bobice Krompir za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u količini 50-100 ml/ha (0.5-1 ml/100m2), u vreme kada preovlađuju larve I-III stupnja Pored tripsa u svetu se ovaj insekticid koristi i za suzbijanje jabukinog smotavca, lisnih minera, lukovog moljca, trešnjine muve, gusenica roda Agrotis (sovice), malinine mušice, malinine mušice galice,... Mešanje sa drugim preparatima: Ne sme se mešati sa preparatima alkalne reakcije. Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): Krastavac 3 dana, krompir i vinova loza 14 dana. Detaljnije
  1.500,00 din.

 • AGITA 10WG 100gr /elanco/

  OPIS PROIZVODA: Agita®10 WG je sredstvo za suzbijanje muva u domaćinstvu, javnim objektima, industrijskim objektima i objektima na farmama. Agita®10 WG će vam konačno dati odgovor na pitanje KAKO DA SE REŠITE MUVA na jednostavan, praktičan i naravno bezbedan način! PRIMENA: AGITA® 10 WG je pogodna za nanošenje četkom ili raspršivanjem. Ovaj proizvod se nanosi na površinama gde se muve sakupljaju, poput zaštićenih zona, pregrada, stubova, prozorskih okvira, spoljnih strana hranilica ili pojilica, itd. Za premazivanje: 100g preparata rastvoriti u 80ml mlake vode, ili 400g preparata rastvoriti u 320ml mlake vode. Prvo razređenje je dovoljno za površinu objekta od 40m2 ili površinu zidova/plafona od 80-120m2; drugo razređenje je dovoljno za površinu objekta od 160m2 ili površinu zidova/plafona od 320-480m2. Na svakih 100m2 površine premaže se minimum 20 „spotova“ površine 10cmx30cm na mestima gde se muve skupljaju (topla i osunčana mesta, ramovi od prozora, okviri od vrata..itd). Za prskanje: 100g preparata rastvoriti sa 0,8l mlake vode, ili 400g preparata rastvoriti u 3,2l mlake vode. Prvo razređenje je dovoljno za površinu objekta od 20m2 ili površinu zidova/plafona od 40-60m2; drugo razređenje je dovoljno za površinu objekta od 80m2 ili površinu zidova/plafona od 160-240m2. Oko 30% površine treba tretirati direktno na mestima gde se muve skupljaju (topla i osunčana mesta, ramovi od prozora, okviri od vrata..itd). Za pripremu radnog rastvora prvo napuniti posudu/prskalicu mlakom vodom, a zatim postepeno dodavati AGITU® 10WG.Mešati rastvor sve dok se ne napravi suspenzija. Ukoliko se prskanje prekine na više od 30 minuta, obavezno ponoviti mućkanje posude/prskalice sa radnim rastvorom. Za najbolje rezultate preporučuje se upotreba radnog rastvora odmah nakon pripreme. Zaštita nestaje nakon 6 nedelja (42 dana) i potrebno je ponovo naneti proizvod na sledeći način. Tačno izmešati proizvod AGITA® 10 WG sa mlakom vodom dok se ne dobije jak rastvor. Naneti barem 20 traka (10 x 30 cm veličine) na zidove od 100 m2 ukupne površine. Ako ne postoje pogodne površine za nanošenje, mešavinu možete naneti i na karton ili drvene ploče koje vise sa plafona ili okvira. CILJANI ORGANIZMI: Muva (Musca Domestica), Muva pecara (Stomoxys calcitrans) AKTIVNA SUPSTANCA: - 10,0 % tiametoksam (CAS br. 153719-23-4) PAKOVANJE: 100g, 400g Detaljnije
  1.899,00 din.

Proizvodi 1 do 10 od 38 ukupno

po strani

Page:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4